จัดการการประชุม

  จัดการวาระประชุม

  จัดการเอกสารประกอบวาระ

  จัดการผู้เข้าร่วมประชุม

  ออกรายงานการประชุม

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยใช้ KKU Mail โดยคลิกที่เมนู "ลงชื่อเข้าใช้ระบบ" ที่มุมขวาบน

หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรือเข้าใช้งานแล้วไม่มีข้อมูลขึ้น​ให้แก้ไขดังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

  1. Download Chrome , วิธีติดตั้ง Chrome
  2. Download Firefox , วิธีติดตั้ง Firefox
  3. Download Internet Explorer 9 , วิธีติดตั้ง Internet Explorer 9

คู่มือการใช้งานระบบ

  1. คู่มือการใช้งานระบบ (ฉบับผู้เข้าประชุม)
  2. คู่มือการใช้งานระบบ (ฉบับผู้ดูแลการประชุม)
ขอใช้งานระบบ / ระบบมีปัญหา / ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ สามารถติดต่อได้ที่ komssa@kku.ac.th